ДЕО ИЗ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ

Професор Мила Алечковић Николић

Звање: ПРОФЕСОР НЕУРОЛОШКЕ ПСИХОЛОГИЈЕ, ПСИХОПАТОЛОГИЈЕ И АНТРОПОЛОШКЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ

Ужа научна област: психолошке науке

Назив студијског програма докторских студија: психологија и философија свесних и несвесних процеса

Назив факултета и универзитета за докторске студије: Универзитет Сорбона, Париз

Назив докторске дисертације и научне области из које је урађена дисертација: „Појам несвесног у савременим психолошким теоријама, несвесно, психоанализа и психологија стваралаштва“, (психологија и епистемологија)

 

Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:

  • University of Pensilvania; USA ;
  • Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales , Paris ;

Знање светских језика: ПИШЕ и ГОВОРИ: Српски, француски, руски и енглески језик. ГОВОРИ: италијански и шпански језик. ЧИТА: немачки, пољски, шешки, словеначки, македонски језик.

Кретање у професионалном раду:

– Лабораторија за експерименталну психологију Београд, 1982-1987.

– Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ;

– Université de Sorbonne, Paris ,

– Институт за психологију, Београд,

– Институт за педагошка истраживања, Београд

– Société Internationale de Psychopathologie de L’Expression, Paris ,

– Институт за социолошка и криминолошка истраживања 

НЕКИ ОД 200 РАДОВА

Алечковић Николић M. (2020) Aliance of Serbian Enlighteners; Medjunarodna konferencija Moderno Obrazovanje: OBRAZOVANJE KAO UNUS MUNDUS: QUANTUM PSYCHOLOGY

Алечковић Николић M. (2020.) Механизми одбране личности и стваралаштво 3 Оригиналан научни рад, Зборник радова јубиларни број посвећен професору Милораду Јеврићу, ISSN 0354-3293

Алечковић Николић M. (2018.) Несвесно од философије до квантне неуро-психологије, Нови Сад, Научни Зборник Философеме бр 5 нац. значаја, уред. Др Никола Кајтез, ISBN: изд Зборник Српског Философског Форума ISSN 1452-5313

Алечковић Николић M. (2017.) Психологија унутрашњег дијалога о Косову и Метохији научна конференција: Безбедносни изазови и претње на Балкану, Београд, у организацији Евроазијског Безбедносног Форума, штампано у Зборнику Евроазијског безбедоносног форума ISSN 2466-4448 Часопис Безбедносни форум – година II – број 2 – 2017.

Алечковић Николић M. (2017.) Психологија Нато ширења у рату и у миру. Научна конференција: Безбедносни изазови и претње на Балкану, у организацији Евроазијског Безбедносног Форума, Београд, Зборник Евроазијског форума ISSN 2466-4448 Часопис Безбедносни форум – година II – број 1 – 2017.

Алечковић Николић M. (2016.) INCONSCIOUS, BRAIN LATERALISATION AND LANGAGE OF PARAPSYCHOLOGY, International Conference on Fundamental and Applied Aspects of speech and Language Оригиналан научни рад www.iefpg.org.rs/Conference/2015/SL2015/2015_PROCEEDINGS_SPEECH_AND_LANGUAG E_2015.pdf Organizing Committee, IEPSP, LAAC Secretariat, Gospodar Jovanova 35, 11000 Belgrade, Serbia. e-mail: iefpg@iefpg.org.rs web: www.iefpg.org.rs Publisher: Life activities advancement center The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology Зборник међународних радова на страни 180- 187.

Алечковић Николић M. (2016.) Психолошки корени небезбедности, Европа, Русија и Република Српска. Научна конференција: Безбедносни изазови и претње на Балкану, у организацији Евроазијског Безбедносног Форума, Београд, орг. проф. Митар Ковач, штампано у Зборнику Евроазијског форума ISSN 2466-4448 Часопис Безбедносни форум – година I – број 2 – 2016.

Алечковић Николић M. (2016) Психологија безбедности – постбриселска Европа. Научна конференција: Безбедносни изазови, Бањалука у организацији Академије Наука Републике Српске, Руске Академије наука и Евроазијског Безбедносног Форума, Зборник Безбедносни изазови и претње на Балкану; eabezbednost.org ISSN 2466-4448

Алечковић Николић M. (2016.) Психологија данашње руско-америчке борбе за Европу и место Србије у њој, научна конференција: Безбедносни изазови и претње на Балкану, у организацији Евроазијског Безбедносног Форума, Београд, 29. јануар, проф. Митар Ковач,штампано у Зборнику , eabezbednost.org ISSN 2466-4448, Безбедносни форум, 1/2016.

Мила Алечковић Николић (2015). Inconscious, brain lateralization and parapsychology, оригиналан научни рад, Зборник радова January 2015 DOI: 10.5937/ZRFFP45-9891

Мила Алечковић Николић (2015). Inconscious, brain lateralization and parapsychology, оригиналан научни рад, Зборник радова January 2015 DOI: 10.5937/ZRFFP45-9891

Мила Алечковић Николић (2014). The pseudo-scientific psychologyof the economic neo-liberalism Оригиналан научни рад· January 2014

Мила Алечковић Николић (2014). The diagnosis of psychopathy: Why psychiatrists and psychologists need to know ethical doctrines, оригиналан научни рад,

Мила Алечковић Николић (2013). Петар Петровић Његош као етнопсихолог:психолошка дубинска анализа Његошевог дела, оригиналан научни рад, Зборник радова 24 стране; PDF: Од косовског завета до Његошевог макрокозма:

Мила Алечковић Николић (2013). Културна баштина Косова и Метохије: етика, психологија и политичка акција, 23 стране, оригиналан научни рад, Зборник радова Философског Факултета у Приштини

Мила Алечковић Николић (2012). Стваралаштво и механизми одбране личности, оригиналан научни рад, casopis Psihologija, posvecen psihologiji umetnosti, ured, prof. Blagoje Nesic, ISBN:978-86 89005-02-8 (ЛП)

Мила Алечковић Николић (2012) Морални ставови у пресуди о културним вредностима и културно наслеђе, оригиналан научни рад, Зборник радова Философског Факултета у Приштини, Конгрес ‘Косово и Метохија данас’ , str.35., општи ISBN: 978-86-80237-53-2, специфични ISBN: 978-86-80273-495

Aleckovic Nikolic Mila (2009.) Predavanje po pozivu: ETICKO-AKSIOLOSKA PITANJA U PROBLEMATICI KULTURNE ZAOSTAVSTINE KOSOVA I METOHIJE ECPD, CULTURAL HERITAGE, Kongres u Banja Luci, European Center for Peace and Development, editors Tahekiro Togo/Ostojic Njegoslav, Belgrade, avgust , ISBN 86-7236-017-6 , Ujedinjene Nacije.

Aleckovic Nikolic Mila (2007.) Predavanje po pozivu: PSYCHOLOGIE DE L’APRES GUERRE: QUELS SONT LES FACTEURS PERTURBATEURS DE LA RECONCILIATION DES PEUPLES BALKANIQUES; AFTER WAR PSYCHOLOGY IN THE BALKANS: WHICH ARE THE PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PERTURBATION OF THE PEOPLE’S RECONCILIATION OECPD, u: RECONCILIATION AND HUMAN SECURITY, European Center for Peace and Development, editors Tahekiro Togo/Ostojic Njegoslav, Belgrade, october 27/28, 2007. ISBN 86-7236-017-6 , Ujedinjene Nacije, ECPD

Мила Алечковић Николић (2007). Criminological consequences of the psychological war in the Balkans; originalan naucni rad u vodecem casopisu medjunarodnog znacaja, Zbornik Instituta za Socioloska i kriminoloska istrazivaja.Београд.

Aleckovic Nikolic M. (2007). Antropologija religije:od mudrosti do prasine; casopis Filozofeme , br 10, str 42-57., Novi Sad, ured. Akad. Mihailo Markovic, Nikola Kajtez, 2007. ISSN 1452 5313 Rad u casopisu nacionalnog znacaja

Aleckovic Nikolic M. (2007) Ekonomski neoliberalizam kao kvazi nauka; Naucni Zbornik Filozofeme br 4, ured akad. Mihailo Markovic, N. Kajtez, redakc., Mila A. Nikolic, Novi Sad, ISSN 1452 5313

Aleckovic Nikolic M. (2007) Nikolic Mitolosko I logicko misljenje; Naucni Zbornik Filozofeme br 5, Novi Sad, ured. Akad. Mihailo Markovic, Nikola Kajtez, ISSN 1452 5313.

Aleckovic Nikolic M. (2006). `Globalizam I antiglobalizam u svetu danas: pogled iz svesne Evrope`, str 121-140, Rad u casopisu nacionalnog znacaja, Naucni Zbornik Filozofeme broj 1, urednik akad. Mihailo Markovic, Nikola Kajtez, ISSN 1452-5313, biblioteka Matice srpske , Novi Sad

Aleckovic Nikolic M. (2006). Psihologija politickog I ekonomskog liberalizma, Nova Srpska Politicka Misao, www. NSPM, rubrika Savremeni svet.

Мила Алечковић Николић (2002) Неке претпоставке теоријске узрочности аксиолошког педагошког система, стр 13-30, оригиналан научни рад, Зборник Института за педагошка истраживања, UDK 37, ISSN 0579-6431

Aleckovic Nikolic Mila (2000.) Predavanje po pozivu na medjunrodnoj konferenciji: OSNOVNE KARAKTERISTIKE PSIHOLOSKOG RATA NA KOSOVU, L’ARCHETIPE HISTORIQUE ET L’HYPOCRISIE DE LA RECENTE GUERRE AMERICAINE AU KOSSOVO , str 147- 151: Action pour une confederation pan-europeenne), Poglavlje u knjizi medjunarodnog znacaja LES BALKANS LA GUERRE DU KOSSOVO, str 147 ed l Age d Homme, ISBN 2-8251-1389

Мила Алечковић Н. М. (1998.) – вођа екипе српских психијатара на Конгресу психијатара у Бјарицу, Француска 1998., по овлашћењу др Љубомира Ерића, и организатор Конгреса у Црној Гори 2000.год.; на Конгресу у Лијежу, Белгија

Мила Алечковић Н М. (1995.) на позив професора Грахама Лока (Grahame Locke), шефа катедре, да држи предавање на Универзитету Најмеген , Холандија.


НЕКЕ ОД стручних КЊИГА

МИЛА АЛЕЧКОВИЋ била је ментор у 125 дипломских и мастер радова

НЕКИ ОД ДИПЛОМСКИХ И МАСТЕР РАДОВА:

1. МАСТЕР РАД Повезаност фантазирања као механизма одбране и субјективног квалитета живота- кандидат Хана Сејфовић 118/17

2. МАСТЕР РАД Неформални центри моћи – кандидат Немања Кљајић, Академија за дипломатију и безбедност , комисија: Бранко Крга, ментор: Мила Алечковић, Београд

3. МАСТЕР РАД Психологија и психопатологија снова – кандидат Стефан Марковић, Философски Факултет, Кос.Митровица -Joш 5 мастар радова

4. Когнитивна неуро психологија : Врсте и поремећаји памћења – кандидат Драгана Пендић

5. Појам несвесног у различитим психолошким школама и правцима -поређење – кандидат Санела Мачкић

6. Научна парадигма, школе и правци, теорија – заједничко и различито- кандидат Ана Кузмановић

7. Напуштање механицистичке парадигме у науци и последице тог преокрета за психологију,психоанализа и њени деривати – кандидат Маја П. Михајловић

8. Идејни философски корен бихејвиористичког правца у психологији – кандидат Сандра Савић

9. Бихејвиористички поглед на личност: механизми учења и личност – кандидат Марија Д. Зарковић

10. Историја интересовања за психологију од источног хришћанства до психоанализе 19. века – кандидат Неда Лукић Јовановић

11. Психопатологија мржње – кандидат Драгана Б. Стојковић

12. Интроверзија и екстроверзија у различитим теоријским концептима личности кандидат Снежана Д. Ратковић

13. Неурозе:механизми одбране- кандидат Јована В. Јелић

14. Детерминизам наспрам хуманизма и егзистенцијализма- кандидат Биљана Т.Томовић

15. Породична атмосфера и самопоштовање адолесцената – кандидат Олгица Недељковић

16. Психоаналитичко тумачење стваралачке личности – кандидат Дијана Раденовић

17. Философски корени егзистенцијализма у психологији – кандидат Јелена М. Пешић

18. Примена егзистенцијализма у психотерапији- кандидат Катарина Јовановић

19. Компензација, надкомпензација и сублимација- кандидат Биљана Марковић

20. Ајзенкова теорија екстроверзије и интраверзије – кандидатМилена Радоноћевић

21. Потискивање и примери код неуротичних личности- кандидат Слађана Парлић

22. Примена бихејвиористичког правца у психотерапији- Катарина Василић

23. Појам несвесног у различитим психолошким школама и правцима-поређења – кандидат Марија Бишевац

24. Историјски корени Психоанализе- кандидат Марија С.Радовић

25. Појам Несвесног у психологији

26. Психологија инфероирности Алфреда Адлера- кандидат Бојана Цвејић

27. Љубомора и страх код деце предшколског узраста- кандидат Драгана Васић

28. Сублимација, компензација и надкомпензација- кандидат Мирјана Радовић

29. Здрава и болесна личност и инстанце личности – кандидат Сања Цветковић

30. Две димензије темперамента у теоријама Ајзенка и Јунга – кандидат Наташа Станковић

31. Црте личности – кандидат Милена Миленковић

32. Детерминизам и слобода у различитим психолошким правцима – кандидат Марина Јаковљевић

33. Диспозиција, црта, темперамент и карактер- кандидат Тања Дабић

34. Успешни и неуспешни механизми одбране – кандидат Дијана Сталетовић

35. Две димензије темперамента:Ајзенк, Јунг – кандидат Милица Ивановић

36. Едипална фаза развоја и процес стварања савести код деце – кандидат Јелена Петковић

37. Егзистенцијалистичке теорије личности

38. Формирање савести, Над-Ја и Едипални комплекс- кандидат Милена Трајковић

39. Хуманистичка психологија, Хришћанство и породица – кандидат Стеван Цветковић

40. Индивидуална психологија Алфреда Адлера – кандидат Немања Ђорђевић

41. Историјски и духовни корени психоанализе – кандидат Румена Перић

42. Механизми одбране личности – кандидат Слађана Поповић

43. Појам карактера и психолошка генеза – кандидат Тијана Ђелошевић

44. Механизми одбране личности у психопатолошким дијагнозама – кандидат Вања М.Младеновска

45. Психоаналитички приступ стваралачким особама насупрот когнитивизму – кандидат Неда Стојановић

46. Примена различитих теорија личности у различитим психотерапеутским правцима кандидат Марта Станковић

47. Примена бихејвиористичког правца у психологији и у политичкој манипулацији кандидат Милан Јовановић

48. Либидна оштећења и патолошки феномени – кандидат Миљан Ђикановић

49. Сублимација наспрам неуспешних механизама одбране личности – кандидат Даница Банашевић (2014.)

50. Примена Гешталт правца у психологији – кандидат Злата Радовановић

51. Теорија стваралачке личности у психоанализи – кандидат Слађана Дончић

52. Свест, Несвест и Мозак – кандидат

53. Бихејвиорални правац и његова примена у социјалном инжењерингу и психолошким манипулацијама – кандидат Милена Поповић

54. Утицај емоција на процес доношења одлука – кандидат Марија Радомировић

55. Самореализација од “спасења” у учењу Максима Исповедника до Јаства и Архетипа у Јунговој аналитичкој теорији – кандидат Тијана М.Патрић

56. Проблем урођеног и стеченог у погледу на личност у психологији – кандидат Kандидат Марина Радонић, мај 2017.

57. Учење увиђањем и трансфер – кандидат Тијана Д.Иванчевић

58. Примена егзистенцијалистичког правца у психотерапији – кандидат Зорица Прелевић

59. Примена бихејвиористичког правца у психологији и у политичкој манипулацији кандидат Милан Јовановић

60. Различита тумачења појма несвесног у психологији -кандидат Весна Б. Јевтић

61. Когнитивна психологија и стваралаштво- кандидат Јелена Марковић, 523, фебруар 2016.

62. Мождане лезије, амнезије и агнозије – кандидат Јелена Симић, 2016.

63. Бихејвиоризам, историја и примене – кандидат Јована Крстовић, 2016.

64. Улога хипокампуса и врсте памћења кандидат Драгана Данчетовић

65. Механизми одбране (пројекције) у психопатолошким дијагнозама – кандидат Сања Љ.Стојковић

66. Појам Едипалног конфликта у психоанализи и ван ње – кандидат Слободанка Станојковић

67. Формирање савести, Едипални конфликт и Над-Ја – кандидат Милена Трајковић

68. Однос когнитивне психологије и неурологије – кандидат Тијана Стевић

69. Примена Гешталт правца у психологији- кандидат Марина Јовановић

70. Појам несвесног у психолошким теоријама – кандидат Бојана Васић

71. Сублимација и регресија у служби Ја – кандидат Милан Лацмановић

72. Примена Гешталт правца у психологији- кандидат Биљана Трајковић

73. Појам несвесног у психолошким теоријама – кандидат Бојана Касаловић

74. Сублимација и регресија у служби Ја у психологији стваралаштва- кандидат Радица Биљић, 2016.

75. Mождана латерализација и локализација способности – кандидат Драгана Мартиновић,2016.

76. Гешталт психотерапија- кандидат Данијела Новић, 2016.

77. Примена бихејвиористичког правца у психологији- кандидат Александра Виријевић,2016.

78. Механизам идентификације са агресором- кандидат Петровић, 2016.

79. Развој моралног мишљења код деце – кандидат Снежана Раденковић, 2016.

80. Врсте, поремећаји памћења и улога хипокампуса-кандидат Катарина М. Станојевић, 2017. новембар.

81. Гешталт терапија – кандидат Данијела Новић јануар 2017.

82. Егзистенцијалистички правац и његове примене – кандидат Јасмина Марковић, мај 2017.

83. Све могуће примене Гешталт правца у психологији – кандидат Биљана Петронијевић, мај 2017.

84. Урођене и стечене димензије личности – кандидат Слађан Пауновић (број индекса 469, год.2013.)

85. Источњачка теорија личности и њен утицај на савремену психологију – Милица Ковачевић, мај 2017.

86. Филогенетска и онтогенетска класигикација облика учења- кандидат Ивана Секулић, новембар 2017.

87. Парадигма, закон, теорија – кандидат Снадра Тмушић , новембар 2017.

88. Психолошке вештине 36 кинеских стратегија Сун Цуа – кандидат Младен Веселиновић; мај 2018.

89. Механизми одбране личности и психопатолошке дијагнозе – кандидат Александра Вучковић (576), јануар 2018.

90. Сличност и разлике и хејвиоризма и Наташа Милутиновић,665, јуни, 2018. психоанализе, поређења

91. Појам интроверзије и екстраверзије у теорији Ајсенка и Јунга – кандидат Јелена З. Маринковић, 649 – 2008., јуни 2018.

92. Психоаналитички и бихејвиористички појам несвесног и поређења – кандид Александра Стефановић, 685-2008., јуни 2018.

93. Инстанца Супер-Ега и њен развој у раном детињству, идивидуално, породично и колективно несвесно – кандидат Катарина Ђокић бр индекса 809, октобар, 2018.

94. Рана фаза утискивања и морални развој – кандидат Маја Ристић, септембар 2018. број индекса 713

95. Ортодоксна наспрам социо-психоанализе, поређења А – кандидат Трифун Печиноћевић, индекс 566, октобар 2018.

96. Едипална фаза и Супер-Его у развоју моралности – кандидат Мирјана Љ. Велић, бр индекса 761, окт.2018.e

97. Индивидуално, породично и колективно несвесно и механизми одбране у развоју дететове личности- кандидат Јелена С. Цветковић-Милетић, септемб.2018.

98. Појам несвесног пре Сигмунда Фројда – кандидат Јакшић Александра, октобар 2018.

99. Поремећаји памћења: ретроградна и антероградна амнезија – кандидат Неда С. Пантовић, бр индекса 66/18

100. Несвесно у различитим психолошким школама и правцима – кандидат Стефан Церовина; индекс 567 /18

101. Основне фазе развоја моралне мисли од одојчета до одраслог доба- кандидат Даница С. Стевановић, индекс 584; октобар 2018.

102. Детерминизам и слобода личности у различитим психолошким правцима – кандидат Марина Јаковљевић, индекс 339; октобар, 2018.

103. Утицај древне источњачке теорије личности на егзистенцијалистички правац у психологији- кандидат Светлана Б. Сталетовић, индекс бр октобар 2018.

ДОКТОРАТ: Социобиолошке основе комуникације, проблем конвенција – кандидаткиња Андријана Китанић, Факултет за Културу и Медије, Београд, 2009. Ментор: проф Мила Алечковић, комисија: проф. Зоран Аврамовић и проф. Србољуб Бранковић

ПРОЈЕКТИ НА КОЈИМА ЈЕ ПРОФЕСОР МИЛА АЛЕЧКОВИЋ КООРДИНАТОР

Пројекат Психопатологија Експресије и Идентитет, започет 2015. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PSYCHOPATHOLOGIE DE L’EXPRESSION ET D’ARTTHÉRAPIE (S.I.P.E.-AT) INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PSYCHOPATHOLOGY OF EXPRESSION AND ARTTHERAPY Fondée en 1959 sous la Présidence d’honneur du Professeur Jean Delay

Пројекат братимљења два Универзитета: Универзитета у Косовској Митровици и медитеранско-европског Универзитета BALKAN STUDIES-ETUDES BALKANIQUES-SOCRATUS: Transversal culture of the Balkans Sociology of the Balkans Ethnopsychology of the Balkans Byzantology and art history Balkan languages Balkan literature Balkan music Balkan history Balkan ecology Geography of the Balkans Balkan mine sites Serbian Kosovo as the heart of the Balkans The Balkans and the Mediterranean-common destinies Prof .Dr Mila Aleckovic (Bataille) PRESIDENTE DU CONGRES INTERNATIONAL