ОМЛАДИНА

Михајло Жиловић – председник Удружења младих књижевника Србије и региона
Никола Богдановић
Ивана Милетић
Немања Кљајић