Стручни савет

 

Проф. др. Јордан Миливојевић

Проф. др. Милан Мијалковски

Проф. др. Милорад Јеврић

Милутин Стефановић

Стеван Р. Ристић

Др Радивоје Паповић

Проф. Др Смиља Аврамов

 

 

Секција уметника:

председник: професор Тања Олујић

подпредседник: Љуба Манасијевић