Струковна удружења

Музички ствараоци: Љуба Манасијевић
Медицина: Др Вишеслав Хаџи Тановић
Фотографија: Тома Равањац
Архитектура: Велимир Ђорђевић
Пољопривредници: Светозар Цвета Мургашки
Удружење за заштиту животиња: Даница Дробац
Удружење мотоциклиста Србије: Раде Војводић
Клуб српске дијаспоре: Драгиша Симић, Миша Ћирић
Интернет, медија, оглашавања, друштвене мреже:
Нада Јаворина, Слободан Марковић, Жељко Пузовић, Милорад Антонић