ОТАЏБИНА КРЕЋЕ У ПОКРЕТ ОТПОРА!

ОДГОВОР  НА:

  1. ГАЖЕЊЕ УСТАВА СРБИЈЕ
  2. ФИНАНСИЈАСКУ КРАЂУ СРПСКОГ БУЏЕТА и
  3. ФИЗИЧКО МУЧЕЊЕ ЉУДИ

ОТАЏБИНА  КРЕЋЕ У ПОКРЕТ ОТПОРА!

8. марта 2017. године

САОПШТЕЊЕ „ОТАЏБИНЕ“

Председница Народне Скупштине Републике Србије расписала је 2. марта председничке изборе за 2. април, чиме је починила кривично дело правног насиља и гажења Устава Републике Србије.

Закон о избору председника Републике у члану 4. одређује „да од дана расписивања избора до дана гласања не може проћи мање од 30 дана“.

Овим правним насиљем владајућа структура  у Србији показала је целом свету колико се  плаши да се било који други, морално чист и политички неукаљан кандидат, не појави на изборима у Србији.

Будући да се према Закону о избору председника Републике, а по ставу 1. члана 11., предлог кандидата подноси Републичкој изборној комисији најкасније 20 дана пре дана избора, док су формулари за потписе подршке штампани 3. марта после расписивања избора, ово значи да су сви кандидати имали само 6 радних дана за прикупљање и оверавање 10. 000 потписа подршке.

У Француској и Европи на коју се власт у Србији позива, сакупља се 500 потписа угледника у року од годину дана, а они се оверавају пуних 60 дана, те оволико правно насиље и оволики страх од народа  који је тренутно присутан у Србији, не постоји ни у једној земљи света.

Устав  Србије предвиђа најкраћи рок од 8 дана од дана расписивања избора до дана ступања на снагу дате одлуке, осим у ванредним околностима рата и немира.

Члан 196.став 4.Устава Републике Србије(Службени гласник РС,бр.83/06)гласи:

“Закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од објављивања и могу на снагу ступити раније само ако за то постоји нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења“.

Те ванредне околности утврђују се посебним поступком који у Србији није примењен, нити је јасно какве су то ванредне околности натерале власт да одмах по  расписивању избора одлука противуставно ступи на снагу, осим СТРАХА владајуће коалиције од нових изборних кандидата. Због тога је покрет ОТАЏБИНА Уставном суду Србије предао захтев за оцену уставности поступка владајуће структуре, као и захтев за поништавањем избора који су прекршили Устав.

Другу повреду владајућа структура учинила је гажењем основног људског достојанства, односно, обликом свирепог, нечовечног и понижавајућег поступања, а што је све регулисано светском декларацијом и конвенцијом против физичког мучења.

Кандидатима је поручено да ће са нотарима моћи да раде и суботом и недељом, односно и дању и ноћу, колико год могу да не спавају и колико год могу да издрже.

Поред тога што ова прескрипција потсећа на добро познат амерички филм “Коње убијају, зар не?”, она говори и о свесном и интенционалном понижавању и физичком мучењу људи од стране владајуће структуре у данашњој Србији.

Конвенцију против физичког мучења и декларацију донели су и ратификовали:

Комитет Уједињених Нација против мучења и нечовечности или понижавајућих казни и поступака, Европски Комитет за спречавање мучења и нечовечних, или понижавајућих казни и поступака, Европска Конвенција о људским правима и основним слободама (усвојена 1950, а ступила на снагу 1953. године када ју је ратификовало десет држава), Стални Међународни кривични суд, Генерална Скупштина Уједињених нација, Кривични Законик Републике Србије, Национални превентивни механизам и Закон о извршењу кривичних санкција Републике Србије.

Декларација против физичког мучења изричито наглашава да државе не смеју да допусте, а ни да толеришу злостављање ни под којим условима, па ни у ванредним околностима, као што су рат или унутрашњи немири.

Конвенција против мучења у члану 16 додаје: Све државе потписнице обавезују се да ће на читавој територији која потпада под њихову надлежност забранити сва дела која представљају свирепе, нехумане или понижавајуће казне и поступке који нису чинови мучења у оном смислу у ком је то дефинисано у првом члану, у случају кад та дела чини неки званични службеник или неко друго лице које делује по службеној дужности, или се та дела чине уз изричити или прећутни наговор или пристанак тих лица (17). Посебно се истиче да се обавезе наведене у члановима 10,11, 12 и 13 могу примењивати и тако што ће се израз мучења заменити другим изразима који означавају свирепе, нехумане и понижавајуће казне или третмане (поступања). У поглављу 11 говори се о забрани мучења и других облика злостављања у нашем законодавству. Полази се од забране мучења прописане Уставом, а обрађене су и релевантне одредбе Кривичног законика, Законика о кривичном поступку.

Покрет ОТАЏБИНА наредбу владајуће структуре да сви кандидати морају да скупе и овере 10. 000 потписа у року од 6 радних дана, тако што ће радити и дању и ноћу, а такође и одлуку власти да оверу образаца дозволи искључиво малом броју нотара које сама поставља и да од 1. марта забрани оверу у судовима, сматра свирепим, нехуманим и понижавајућим третманом достојанствених људи, односно свесним физичким мучењем свих нових председничких кандидата .

Покрет ОТАЏБИНА и његов кандидат , професор  др Мила Алечковић позивају домаћу и светску јавност и све слободне и нормалне људе у Србији да се супротставе увођењу физичког мучења и диктатуре у Србију.

Будући да ови избори коштају буџет српског народа 641,8 милиона динара, покрет ОТАЏБИНА поступке  одговорних лица сматра:

  1. финансијском крађом читавог српског народа, а
  2. њихову одлуку о правном насиљу и гажењу Устава и
  3. физичком мучењу људи, правним и психолошким криминалом, као и велеиздајом Отаџбине.

Тражимо од свих удружења правника у свету који се боре против политичких диктатура и деспотија, и од свих нормалних људи у Србији, да се супротставе најгорем могућем насиљу и да нам се придруже у покрету отпора за ослобођење српског народа који од данас проглашавамо.