ПИСМО  ОТАЏБИНИ

Poštovana koleginice Mila,

Odgledala sam Vašu konfernciju za štampu “Uhapsite prodavce naše dece”. Potresno je svedočenje gosp. Trkulje, a zastrašujuće izlaganje sledećeg sagovornika. Premda sam pročitala više članaka o otimanju pa i mučenju otete dece ipak na svaki pomen toga čovek ne može da ostane hladan. Veoma cenim Vaš napor da našu javnost upoznate sa događanjma u vezi sa otimanjem dece, a posebno vašu borbu da raskrinkate “instucionalizovane” stvari u vezi toga.

Palo mi je na pamet da Vam skrenem pažnju na neke podatke, mada ih se neprecizno sećam, na koje sam naišla, usput, prilikom nekih svojih istraživanja po drugom osnovu. Možda Vam mogu biti zanimljivi (korisni?)

Naime, u  Zakoniku (možda kaznenom) Kneževine ili Kraljevine Srbije naišla sam na član u kome se onaj ko odvede – ukrade čeljade mlađe od 15 godina (tadašnje punoletstvo) kažnjava sa 15 godina teške robije.

Možda Vam, posredno, tj. nevezano za naše krajeve, može biti zanimljiv i podatak da je u Barceloni 1420. god. “Otmica deteta za sobom povlačila smrtnu kaznu”.

S poštovanjem

dr Lasta Đapović, etnolog-antropolog